نظر سنجی
:::یادداشت:::
درج مصوبات شورای اسلامی شهر لار در سایت شورا

درج مصوبات شورای اسلامی شهر لار در سایت شورا

باتوجه به اینکه براساس ماده 76 قانون شوراها ، شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو‌مقتضی و درصورت امکان با راه‌اندازی پایگاه رایانه‌ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور‌مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند؛ شورای اسلامی شهر لار نیز به تبعیت از قانون به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی به مردم شریف و شهروندان شهر لار، مصوبات خود را جهت دسترسی عموم در سایت شورا قرار داده است.
 
روابط عمومی شورای اسلامی شهر لار
29 فروردين 1399 - 11:22:45