نظر سنجی
منشور اخلاقي شوراي اسلامي شهر لار
 
1-    توكل به خداوند متعال وتوسل به ائمه معصومين ( عليهم السلام ) را در راس امور قرار دهيم .
2-    با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمايیم که در حفظ امانت و انجام هر چه بهتر وظایف و خدمت به مردم کوشا باشیم .
3-    قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چار چوب وظائف و اختیارات خود مراعات نمايیم .
4-    در همه زمینه ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام که در شورای اسلامی شهر عضویت داريم ، در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نموده ، و از گرايش به منافع و علايق شخصي و يا جمعي پرهيز نماييم.
5-    صداقت واخلاص را محور تمامي كارها قرار دهيم .
6-    به پشتوانه تجربه پيشينيان وبا تلفيق دانش روز و برنامه ريزي وژرف انديشي وآينده نگري در راستاي رشد وتوسعه وپيشرفت شهر لار بكوشيم 
7-    در برخورد با ديگران ، اخلاق نيك وروي گشاده داشته باشيم واز راهنمايي هاي لازم و ارائه اطلاعات كافي وبه موقع به ارباب رجوع وتكريم ايشان دريغ ننماييم .
8-     زمان گوهر گرانبهاست، براي وقت خود و مراجعان ارزش قائليم و از تاخير در امور پرهيز مي كنيم.
9-     بر اين امر تاكيد داريم كه ارتباطات شفاف و قابل فهم بين مردم و شورا برقرار شود و ارتقاء يابد.
      10-    قانونمندي يك شعار نيست، ما در عمل به آن پايبنديم و رعايت آن را موجب جلب خشنودي خداوند و مردم و مراجعان مي دانيم.
11-    به كار در شورا افتخار مي كنيم و تلاش داريم بين زندگي شغلي و خانوادگي تعادل و توازن برقرار سازيم.
12-    پيشرفت امري است دائمي، هيچگاه خود را بهترين نمي دانيم و چنين نگرشي را مانع بهبود مستمر فردي و شورايي مي دانيم.
13-   تلاش مي كنيم از اموال و امكانات شورا وشهرداري در جهت تحقق اهداف پيش بيني شده به نحو مناسب و مطلوب بهره برداري نماييم و از اسراف و مصرف بيهوده بپرهيزيم.
14-   نظم و انضباط اجتماعي، وجدان كاري وتوجه به  توسعه پايدار وهمه جانبه و گسترش عدالت را در محيط كار حاكم نموده و اين امور را عامل اساسي در افزايش بهره وري تلقي مي نماييم.
15-   به دنبال اين هستيم كه نيازها و انتظارات منطقي شمار را شناسايي كرده و درصدد رفع و تامين آنها برآييم و در نهايت مي خواهيم با مدد الهي وهمكاري وهمراهي شما فراتر از انتظارات شما عمل نماييم.
16-   مشتاثقانه به نظرات و ديدگاههاي شهر وندان گوش داده و از انتقاد و پيشنهاد ايشان در رابطه با اصلاح رفتار و تغيير روش انجام كار البته بر اساس شرح وظايف قانوني استقبال و استفاده نماييم .
17-   متعهديم بر گسترش فرهنگ كار گروهي وهم گرايي بيشتر فعاليتها همت گماريم .
18-    رازدار و امين مردم و شورابوده و از افشاء اسناد ومذاكرات محرمانه خودداري نماييم .
19-   ياد گيرنده وپويا بوده وروحيه انتقاد پذيري را به منظور تعالي شهر وشورا در خود تقويت كنيم .
20-   متعهد ومسئوليت پذير باشيم واز اختيارات خويش به نحو شايسته استفاده كنيم .